Védőnői szolgálat

Kit?

 • Várandós
 • Csecsemő
 • Kisgyermek
 • Iskolás
 • Tinédzser

Mitől?

 • Betegség
 • Fertőzés
 • Baleset
 • Egészségtelen életmód

Mikor?

 • Családlátogatáson
 • Tanácsadáson
 • Egészségfejlesztő előadásokon
 • Fogadóórá

Hol?

 • Tanácsadóban
 • Klubokban
 • Család otthonába

VÉD a VÉDŐNŐ?

Az országos védőnői hálózat 2015. évben ünnepelte 100 éves évfordulóját. Megalakulása óta sok változáson ment keresztül, de alapgondolata megmaradt “a családok egészségének védelme”. A társadalmi, gazdasági átalakulások, a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota újabb kihívásokat állít a védőnők elé. Fő feladatukon – a várandós anyák és gyermekek gondozásán túl- a primer prevencióban is jelentős szerepet vállalnak.

A védőnői szolgálat területen és iskolákban végzi feladatait.

Szombathely városban, 7 gyermekorvosi rendelőben, 24 területi védőnői körzet működik.

Az általános- és középfokú oktatási intézményeket 14 ifjúsági védőnő látja el.

Területi Védőnői Szolgálat tevékenysége, a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív munka, ami családlátogatás, tanácsadás, és közösségi egészségfejlesztő programok, keretében valósul meg.

A területi védőnő gondozási körzetében a hozzá fordulókat,

Segíti

Végzi

A területi védőnői szolgálat alapfeladatain túl számos programot szervez, amelyet a – védőnői szolgálat – programok menü pont alatt megtalál.

Iskola Védőnő Szolgálat

Az iskolavédőnő a feladatait az iskolai ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján végzi általános- és középiskolában egyaránt.

A rendszeresen végzett védőnői szűrések során fény derül sok még kezelhető és kezelést igénylő problémára. Ezen szűrések alkalmával és a védőnő által tartott fogadóórákon lehetőség nyílik kötetlen hangvételű egyéni beszélgetésekre a gyerekekkel, fiatalokkal akár egészségi, lelki vagy életvezetési problémáikról. Kompetenciánk határait ismerve szükség esetén szakemberhez irányítjuk a gyerekeket. A védőnő lehetőséget biztosít a szülőknek is a gyermekükkel kapcsolatos problémák megbeszélésére.

Nyomon követi a krónikus betegségben szenvedő gyermekek állapotát. A gondozás során kiemelt figyelmet fordít a szakorvosnál történő megjelenésre, gyógyszerszedésre, állapotváltozásokra.

Nyitott szemmel jár a gyerekek között nap, mint nap. Ha felfigyel vagy jelzést kap egy gyermek veszélyeztetéséről, a jelzőrendszer tagjaként a pedagógusokkal együttműködve megteszi a szükséges intézkedéseket.

Munkájának kiemelt jelentőséggel bíró területe az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés. A legkisebbektől a legnagyobbakig életkoruknak, érdeklődésüknek, aktuális problémájuknak megfelelő témákban tart órákat. Ebben magas színvonalú segédeszközök, technikai feltételek állnak rendelkezésére.

Az órák témái igazodnak a Népegészségügyi Programhoz:

2018 © Egészségügyi és Kulturális GESZ - Adatvédelem - Oldalinformációk